Viimeisimmät uutiset

Ylläpidä ja remontoi taloyhtiötä huolella

Taloyhtiöissä joudutaan toteuttamaan paljon erilaisia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä lähivuosina. Hyvän ylläpidon lisäksi tarvitaan oikea-aikaista korjausta pitkäjänteisen suunnitelman pohjalta. Suunnitelmallisella ja ennakoivalla kiinteistönpidolla voidaan välttää korjausvelan syntyminen. Energiatarkastus voi olla alku suunnitelmallisuudelle.

Suomessa on noin satatuhatta taloyhtiötä. Asuinkerrostaloista suurin osa on rakennettu 1960–1980-luvuilla, rivitaloista suurin osa 1970–1990-luvuilla. Näissä taloyhtiöissä rakenteiden ja teknisten järjestelmien niin sanottu tekninen käyttöikä on päättymässä tai jo ohitettu. Remontoimattomiin taloyhtiöihin kohdistuu paljon ajankohtaisia tai jopa kiireellisiä korjaustarpeita. Hallitusten ja asukkaiden pitää olla aktiivisia ja toteuttaa energiatoimia johdonmukaisesti, jotta vältettäisiin kaikki uusiksi -remontit.

– Taloyhtiöissä oikea-aikainen korjaus pitkäjänteisen suunnitelman pohjalta ja hyvä ylläpito on kaikkien etu. Hallituksella ja asukkailla on vaikutusmahdollisuus siihen, miten kiinteistön energiatehokkuus toteutuu ja miten korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat on tehty. Ennakoinnin avulla voidaan välttää suuren korjausvelan syntyminen, sanoo energianeuvoja Liisa Harjula, Valoniasta.

Taloyhtiön energiatarkastus antaa hyvän pohjan suunnittelulle 

Lämmitysratkaisun parannukset ja muutokset sekä energiaremontit ovat keskeisiä keinoja taloyhtiöiden käyttöiän jatkamiseksi ja asuinmukavuuden parantamiseksi. Jos taloyhtiöllä ei ole pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmia, tavoitteista puhumattakaan, voi olla hyvä selvittää lähtötilanne teettämällä taloyhtiön energiatarkastus. Se on kevyt ja edullinen toimintamalli, joka perustuu LVI-asiantuntijan kiinteistöllä suorittamaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin, toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan perusteella. Taloyhtiölle annettava raportti antaa käsityksen lähtötilanteesta ja sen pohjalta on helpompi lähteä tekemään lisäselvityksiä ja tulevien korjausten suunnittelua.

Hallitusten ja isännöinnin voi olla hankala löytää luotettavaa ja ajantasaista tietoa remonttien ja energiatehokkuustoimien toteuttamiseen. Myös osaavien energiakonsulttien valitseminen oikea-aikaisten korjaustoimien suunnitteluun ja toteutukseen on vaikeaa. Harva taloyhtiö tai isännöitsijä osaa kysyä apuja alueelliselta energianeuvojalta, jolla on paljon työkaluja taskussa.

Energiaviraston ja Motivan kanssa yhteistyössä toimivat energianeuvojat ovat toteuttaneet kuluneena vuonna taloyhtiökampanjaa ja työstäneet entistä parempaa tietoa ja apuvälineitä taloyhtiöitä silmällä pitäen, kuten energiatarkastuksen, asukasviestintämateriaalin energiatehokkuudesta ja taloyhtiöfoorumin.

Taloyhtiöissä kaivataan myös esimerkkejä vastaavien talojen remonttien onnistumisista ja haasteista eli vertaistukea. Esimerkkejä, vertaistukea ja keskusteluseuraa voi saada taloyhtiöfoorumitoiminnasta, jota alueelliset energianeuvojat ovat käynnistäneet maakunnissa Motivan tuella.

Taloyhtiöfoorumeissa hallitusten jäsenet verkostoituvat ja ratkovat yhdessä esimerkiksi energiankulutukseen ja remontteihin liittyviä ongelmia. Parhaassa tapauksessa foorumi auttaa ymmärtämään, ettei energiaremontti välttämättä olekaan niin hankala toteuttaa.

– Motivan ja alueellisten energianeuvojien tarjoamat apuvälineet taloyhtiöille kannattaa hyödyntää. Alueelliselta energianeuvojalta voi kysyä asiantuntevat neuvot ajoissa ja ne saa ihan maksutta, muistuttaa asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta

Hyvän korjaustavan mukaan korjaukset tehdään hallitusti  

Taloyhtiön energiatehokkuuden parantaminen ja ylläpito vaatii jatkuvaa työtä. Kaikkia remontteja ei välttämättä tarvitse tehdä samanaikaisesti – pitkäjänteinen työ pitää kustannukset kohtuullisina ja edellisten toimien säästöillä voi rahoittaa seuraavaa hanketta. Näin vältytään vastikkeiden korotuspaineilta. Pääasia on, että korjauksiin varaudutaan ja niitä suunnitellaan hätiköimättä.

– Hyvän korjaustavan mukaisessa talossa korjaukset tehdään, ennen kuin vahinkoja ja sitä kautta korkeampia kustannuksia ehtii syntyä. Energiatehokkuuden parantamisen ja muiden korjausremonttien myötä myös asumismukavuus paranee. Sitä on vaikea rahassa laskea, toteaa Liisa Harjula Valoniasta.

Lue lisää:

Lähde: Motiva