fbpx

Eettiset periaatteet

Eettisten periaatteiden merkitys

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy:n eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat liiketoimintamme peruslähtökohdat, jotka ohjaavat käytäntöjämme ja toimintatapojamme päivittäisessä työssämme. Yrityksen arvojen ja strategian pohjalta yhdessä luodut eettiset periaatteet sitovat meitä jokaista kaikilla toimialoillamme isännöinnistä kiinteistöhuoltoon. Kuusi toimintaohjetta sisältävän Code of Conductin avulla on avattu meidän tärkeimmät tapamme toimia vastuullisesti sekä työntekijänä että yrityksenä.

Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla pidämme huolen siitä, että toimimme jokapäiväisessä työssämme parhaamme mukaisesti ja siten edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa.

1. Tekemisen meininki, asenne kunnossa
- Olemme kehittyvä yhteisö

 • Me kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti ja sitoudumme niihin. Pidämme yllä omaa osaamistamme sekä ammattitaitoamme ja kehitämme niitä edelleen. Emme odota, että meiltä jotakin erikseen pyydetään, vaan toimimme oma-aloitteisesti. Meidän meininkimme on edelläkävijän tapa toimia.
 • Autamme myös asiakkaitamme kehittämään toimintaansa omaksi edukseen jakamalla osaamistamme ja ymmärrystämme hyvistä ja kustannustehokkaista toimintatavoista ja käytännöistä.
 • Jaksamme ja uskallamme kysyä myös miksi, kyseenalaistaa totuttuja sekä uusia ajatuksia. Teemme yhteistyötä laajasti ja opimme kumppaneiltamme. Olemme skarppina myös sen suhteen, että emme toista muiden tekemiä virheitä.
 • Haluamme kokeilla uutta, jotta voimme oppia. Epäonnistuneet kokeilut eivät tarkoita, että olemme itse epäonnistuneet. Päinvastoin. Jos emme koskaan kokeile uutta, silloin olemme epäonnistuneet.
 • Haemme osaamista ja ajatuksia myös toimialan ulkopuolelta.

2. Meillä on selkärankaa
- Toimimme oikeudenmukaisesti

 • Toimimme oikeudenmukaisesti suhteessa toisiimme, kollegoihimme ja työnantajaamme kohtaan. Emme hae erityiskohtelua emmekä suosi tai syrji ketään. Palkitseminen sekä puuttuminen tapahtuvat läpinäkyvien ja yhteisten kriteerien pohjalta.
 • Jokainen on osaltaan vastuussa siitä, että meillä on hyvä tehdä yhdessä töitä. Kaikenmuotoiseen työpaikalla esiintyvään kiusaamiseen ja häirintään puututaan välittömästi. Hymy ja ystävällinen sana eivät maksa mitään, mutta voivat pelastaa toisen päivän. Emme puhu toisillemme ilkeästi edessä, emmekä takanapäin.

3. Lierot menkööt muualle
- Toimimme vastuullisesti

 • Sitoudumme harmaan talouden torjuntaan ja edellytämme myös kumppaniemme sitoutuvan arvojemme ja eettisten periaatteittemme hengen mukaiseen toimintaan. Raportoimme asiat totuudenmukaisesti ja rehdisti. Kunnioitamme myös kilpailijoitamme ja kilpailemme reilusti.
 • Huolehdimme vastuullisesti meillä olevista luottamuksellisista tiedoista.
  Emme käytä väärin tai ilmaise ulkopuolisille työmme kautta saamiamme tietoja.
 • Luottamuksellisuus koskee sekä työnantajaa että työntekijää. Työntekijällä on lakiin perustuva velvollisuus toimia lojaalisti työnantajaansa ja työpaikkaansa kohtaan. Lojaliteettivelvoite tarkoittaa, että työntekijän on kaikessa toiminnassaan, myös vapaa-ajallaan vältettävä kaikkea toimintaa, joka vakavasti horjuttaa osapuolten välistä luottamussuhdetta.
 • Emme tuhlaa luontoa tai muita resursseja, kannamme vastuumme myös ympäristöstämme. Meillä kovia tyyppejä ovat ne, jotka uskaltavat toimia oikeudenmukaisesti, rehdisti ja reilusti kaikissa tilanteissa.
 • Kohtelemme myös kumppaneitamme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

4. Lupaus pitää
- Pidämme sen, minkä lupaamme

 • Lupaamme sen, minkä pystymme pitämään. Asiakkaalle sekä toisillemme annetuista lupauksista pidetään kiinni. Teemme niin, kuin on yhdessä sovittu, emmekä sen mukaan, mikä olisi itselle kätevintä. Yhteinen etu menee henkilökohtaisen edun edelle.
 • Hoidamme omat tehtävämme tunnollisesti emmekä kieltäydy työstä perusteettomasti. Emme jätä asioita roikkumaan tai lykkää niitä jonkun muun harteille. Joku Muu on poistunut keskuudestamme.

5. Me emme piilottele
- Kerromme asiat niin, kuin ne ovat

 • Toimimme avoimesti, otamme esille virheet ja epäkohdat ja korjaamme mokamme. Pidämme sekä toisemme että asiakkaamme ajan tasalla. Kiinnitämme huomiota siihen, että mikään tieto ei ole vain yhdellä henkilöllä, jotta annetut lupaukset voidaan pitää ja työt sujuvat. Teemme työmme ajallaan ja huolellisesti.
 • Avoimuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jaamme kaiken meillä olevan tiedon. Emme puhu asiakkaiden asioista ulospäin ja kunnioitamme yksityisyydensuojaa. Myös työntekijöiden henkilökohtaiset asiat pysyvät yksityisinä. Emme levittele kollegoittemme, emmekä alaistemme tai esimiestemme yksityisasioita. Työn tekemistä ja edistymistä koskevat tiedot jaamme aina keskenämme.

 

6. Asiakkaanamme onnistut

- Asiakkaan kokonaisetu ohjaa toimintaamme

 • Asiakkaan kokonaisetu on meille keskeinen toimintaamme ja valintojamme ohjaava tekijä.
 • Tarjoamme asiakkaillemme luotettavan kumppanuusverkoston, emme suosi kumppaneita omaa etuamme tavoitellen. Autamme asiakkaita muun muassa kouluttamalla ja perehdyttämällä hyviin käytäntöihin. Yritämme löytää hyvän ratkaisun kaikkiin tilanteisiin ja saatamme asiat loppuun sovitusti ja sovitussa aikataulussa.

Mitä tehdä, jos huomaat tai epäilet jonkun rikkovan näitä periaatteita tai niiden henkeä

 • Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan näitä periaatteita kaikissa toimissaan. Esimiesten ja -naisten on varmistettava, että heidän alaisensa tuntevat nämä periaatteet ja huolehdittava, että näitä periaatteita noudatetaan.
 • Kannustamme jokaista keskustelemaan näistä periaatteista ja esittämään tarkentavia kysymyksiä esimiehilleen. Näiden periaatteiden lisäksi Braleva Kiinteistöpalveluissa on tarkentavia ohjeita (kuten talousohjesääntö, laatukäsikirja, ym.), joita on jatkossakin noudatettava.
 • Näiden periaatteiden rikkomiseen puututaan. Vakavimmillaan rikkomukset voivat johtaa työsuhteen purkamiseen. Jos rikkomus on niin vakava, että on syytä olettaa, että myös lakeja on rikottu, tapauksen tarkempi tutkimus annetaan viranomaisille. Tällaisissa tapauksissa autamme kaikin tavoin viranomaisia työssään.
 • Jos huomaat tai epäilet, että joku toimii vastoin näitä periaatteita tai niiden henkeä, ota asia puheeksi henkilön itsensä kanssa. Kerro tilanteesta myös omalle esimiehellesi tai -naisellesi. Kun koet, että on tarpeen viedä asiaa eteenpäin tai tilanne lähiesimiehesi kanssa on hankala, olet tervetullut kertomaan asiasta myös HR-päällikölle, toimitusjohtajlle tai eettiselle toimikunnalle.
 • Jos epäilemäsi väärinkäytös on vakava ja haluat kertoa siitä nimettömästi, meillä on käytössämme myös ilmoittajan henkilöllisyyden salaava kanava: report.whistleb.com/fi/braleva
 • Tärkeintä on aina ottaa asia puheeksi, jotta tilanne voidaan selvittää ja korjata.
  Haluamme, että Braleva Kiinteistöpalvelut Oy on meille kaikille hyvä ja turvallinen työpaikka.
 • Kaikissa periaatteitamme koskevissa kysymyksissäsi voit kääntyä lähiesimiehesi puoleen.