Viimeisimmät uutiset

Piha-alueiden vastuunjako

Taloyhtiössä piha-alueiden vastuunjako riippuu siitä, kuka piha-aluetta hallinnoi. Kerrostalokiinteistöissä vastuu on selkeä. Taloyhtiö vastaa kaikesta pihan kunnossapitoon liittyvästä. Rivitaloyhtiössä osakkaan rajattu piha-alue voi olla joko taloyhtiön tai osakkaan hallinnassa riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään. Se, kumpi pihaa hallinnoi, vaikuttaa sekä kunnossapitovastuuseen että muutostyöoikeuteen.

Yhtiön hallinnassa

Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole erillistä mainintaa piha-alueiden hallinnoinnista, ovat rivitalon takapihat taloyhtiön hallinnassa, vaikkakin osakkaiden käytössä. Taloyhtiö vastaa osakkaan käytössä olevan piha-alueen kunnossapidosta.

Osakkaalla on hoitovelvollisuus, joka käytännössä tarkoittaa nurmikon leikkuuta ja istutusten hoitoa. Taloyhtiön hallinnassa oleville takapihoille ei saa osakkaan toimesta tehdä mitään ilman taloyhtiön lupaa, eikä taloyhtiö ole velvollinen perustelemaan mahdollista kieltoaan.

Osakkaan hallinnassa

Jos yhtiöjärjestyksessä on maininta, että huoneistoihin kuluu piha-alue tai että osakkeet tuottavat oikeuden hallita tiettyä piha-aluetta, on piha-alue osakkaan hallinnassa. Yhtiöjärjestyksen liitteenä voi olla erillinen kartta, josta käy tarkemmin ilmi huoneistokohtaiset piha-alueet. Osakashallinnassa olevalla pihaalueella osakkaan velvollisuudet ja oikeudet ovat laajemmat. Kunnossapitovastuu ja muutostyöoikeus on vastaava kuin huoneistossakin.

Osakas vastaa piha-alueensa sisäpuolisesta kunnossapidosta. Taloyhtiö vastaa rakenteista ja perusjärjestelmistä. Osakas vastaa kaikilta osin omista muutostöistään, joista pitää ilmoittaa etukäteen taloyhtiölle. Taloyhtiö arvioi muutostyön vaikutuksia ja voi asettaa ehtoja, jotta yhteiselle omaisuudelle, rakennukselle tai muille rakenteille ei aiheudu yksittäisen osakkaan toimesta haittaa.

Lue lisää

Onnistuneet pihatalkoot

Osakashallinnassa oleva piha-alue yhtiö

  • Maapohja ja perusjärjestelmät
  • Yhtiön istuttamat puut
  • Raja-aidat, rakenne ja ulkopuolen maalaus
  • Terassi, pihavarastot ja katokset
  • Valaisimet

Osakas

  • Huoneistopihan nurmikko, istutukset ja osakkaan istuttamat puut
  • Pihavaraston sisäosien kunnossapito, muutostyönä koko varasto
  • Terassin pinnan kunnossapito, osakkaan asentamana koko rakenne
  • Raja-aidan sisäpuolen maalaus, osakkaan oma aita kokonaisuudessaan
  • Rajalla olevan pensasaidan leikkaus.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto