Viimeisimmät uutiset

Enemmistö suomalaisista kantaa huolta iäkkään läheisen asumisturvallisuudesta

Kotona asuvan läheisen tai tuttavan turvallisuus huolettaa useampaa kuin joka toista suomalaista, selviää LähiTapiolan kyselystä. Moni on huolissaan esimerkiksi kaatumiseen ja kotitöihin liittyvistä riskeistä.

Yhä useampi meistä pääsee juhlistamaan 70-, 80- ja jopa 90-vuotispäiväänsä asuen kotona. Suomalaiset elävät aiempaa pidempään ja asuvat myös vanhemmiksi kotona. Jos oma kunto sen sallii, on koti usein ihmiselle paras paikka. Liikuntakyvyn, aistien ja esimerkiksi muistin heikkeneminen voi kuitenkin altistaa vahingoille. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista on tavalla tai toisella huolissaan iäkkään läheisen tai tuttavan asumisturvallisuudesta.

Kyselyn vastaajista 39 prosenttia kertoo, että he ovat huolissaan iäkkään henkilön kaatumis- tai muusta tapaturmariskistä. Lähes joka kolmas kantaa huolta iäkkään kyvystä tehdä koti- tai ulkotöitä. Tätä useampi (37 %) on pohtinut, miten iäkäs henkilö saisi apua, jos jotain sattuisi kotona. Iäkkään läheisen tai tuttavan kodin paloturvallisuudesta kertoo lisäksi olevansa huolissaan 15 prosenttia vastaajista.

Koska jokaisen yksilön tilanne on erilainen ja myös kodit ovat erilaisia, ei ole olemassa yhtä yleispätevää listaa kodin turvallisuuden parantamiseen. LähiTapiola on koonnut keinoja, joilla voidaan vähentää tapaturma- ja paloriskejä iäkkään kotona. Jutun lopusta löytyy lisäksi vinkkejä tahoista, joista saa tarvittaessa lisää apua ja neuvoja esimerkiksi kodin turvalaitteiden tai hoitopalveluiden hankintaan.

Näin voit ehkäistä kaatumisia kotona

Vinkkejä sisätiloihin:

 • poista turhat matot, jotta ne eivät rullaudu, tai aseta mattojen alle liukuesteet
 • poista kulkuväyliltä tarpeettomat esineet ja sähköjohdot
 • sijoita usein käytetyt tavarat kaappeihin niin, ettei niitä tarvitse kurkotella tai perään kiivetä
 • varmista, että sisäkengät eivät luista vaan pohjat ovat pitävät
 • huolehdi, että kulkuväylillä on riittävä valaistus, esimerkiksi yöaikaan vessakäynnillä
 • pohdi, onko asunnossa tarpeettomia väliovia tai kynnyksiä, jotka voisi poistaa
 • harkitse tarvittaessa tukikaiteiden tai -kahvojen hankintaa esimerkiksi portaisiin tai kylpyhuoneeseen

Vinkkejä ulkotiloihin:

 • varmista, että ulkokengissä on pitävät pohjat – kaiva talven lähetessä esiin nastakengät tai kenkiin kiinnitettävät liukuesteet
 • varmista, että ulos astuessa näkee talvellakin (esim. automaattinen pihavalo)
 • varmista, että joku hiekoittaa pihan tai sen voi helposti tehdä itse (esim. ovenpielessä hiekka-astia)
 • tiedustele, voisiko postin saada suoraan ovelle, jolloin sitä ei tarvitse hakea postilaatikolta esimerkiksi liukkaina talviaamuina

Näin voit ehkäistä tulipaloja kotona

 • tarkista palovaroittimien kunto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa paristo
 • selvitä, miten palotilanteessa tulisi toimia ja onhan se asukkaalle mahdollista (esim. esteetön poistuminen vaaratilanteessa, alkusammutusvälineiden käyttö)
 • vaihda hehkulamput ja tavalliset kynttilät led-käyttöisiin
 • varmista, ettei asunnossa ole vanhoja tai rikkinäisiä laitteita, jotka voivat aiheuttaa palovaaran
 • tarkista myös pistorasioiden ja sähköjohtojen kunto
 • jos asukas laittaa ruokaa itse, paloturvallisuutta voi lisätä liesihälyttimellä tai liesiturvalaitteella (hälyttävät lieden unohtuessa päälle tai katkaisevat virran vaaratilanteessa)
 • jos asunnossa on sähkösauna tai esimerkiksi liesi, jota ei käytetä, sen voi kytkeä irti sulakkeesta

Nämä auttavat avunsaannissa, jos jotain sattuu

 • helppokäyttöinen puhelin, jossa esimerkiksi hätänumero 112 ja läheisten numerot helposti saatavilla
 • turvarakenne tai muu hälytin, jolla henkilö voi hälyttää apua
 • jos iäkäs henkilö haluaa, tarjolla on myös liiketunnistimia, joissa voi olla yhteys esimerkiksi läheisiin tai kotihoitoon.

Lisätietoja

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 5.–10.3.2022 kaikkiaan 1 063 suomalaista. Tutkimukseen vastanneet edustavat maan 15 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyn toteutti Kantar TNS. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lähde: LähiTapiola