Viimeisimmät uutiset

Leikkikenttiin ja -välineisiin liittyvä lainsäädäntö

Vinkkarin kevään numerossa oli artikkeli leikkikenttien turvatarkastuksesta. Artikkelissa kehotettiin teettämään lain edellyttämä rakenteellinen turvatarkastus joka vuosi.

Laki ei suoraan velvoita itse turvatarkastusta, mutta edellyttää, että leikkipaikka on turvallinen, välineet ovat standardin mukaisesti yleiseen käyttöön soveltuvia ja kunnosta pidetään huolta koko käyttöiän. Kerran vuodessa tehtävällä turvatarkastuksella varmistetaan lain edellyttämä turvallisuus. Kentän ylläpitäjä vastaa turvallisuudesta ja huolellisuusvelvoitteen täyttymistä tutkitaan, jos jotain sattuu.

Tukesin mukaan vaativimpia tarkastuksia, kuten toiminnallisia tai vuositarkastuksia tehtäessä, tarkastuksia tekevän henkilön täytyy tuntea leikkikenttiä koskevat vaatimukset. Henkilön pätevyydestä on hankala varmistua ilman todistusta ja se puoltaa turvatarkastajapätevyyden omaavien tarkastajien käyttöä. Sen sijaan rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia voi tehdä kuka vaan ja niitä kannattakin tehdä säännöllisesti pitkin käyttökautta. Ilkivallan aiheuttamat vauriot ovat aina mahdollisia.

Turvallisuusasiakirjaa ei pääsääntöisesti tarvita, mutta on tilanteita, joissa sellainen voidaan edellyttää ja suositeltavaa onkin, että sellainen olisi tehtynä.


lue vinkkarin artikkeli aiheesta

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!