Viimeisimmät uutiset

Isännöitsijän tehtävät

Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön koosta riippumatta yhtiön hallinnon, talouden, kiinteistön ja kunnossapidon asianmukainen hoitaminen on tärkeää. Isännöitsijä on taloyhtiön tärkein kumppani. Isännöitsijä hoitaa käytännössä lähes kaikki taloyhtiön hallitukselle lain ja säännösten mukaan kuuluvat tehtävät.

Taloyhtiön hyvä hoito on sujuvaa yhteistyötä osakkaiden, asukkaiden, hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistönhoitohenkilöstön välillä. Tämän yhteistyön ylläpitäjänä ja kiinteistöomaisuuden hoitajana isännöitsijän rooli on keskeinen. Isännöitsijän tärkeä tehtävä on myös valvoa taloyhtiön etuja, tehtyjen päätösten lainmukaisuutta sekä osakkaiden yhdenvertaista kohtelua.

Laissa on mainittu joitakin isännöitsijälle kuuluvia erityistehtäviä, kuten isännöitsijäntodistuksen antaminen ja vastuu kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta. Juoksevaan hallintoon sisältyviä tehtäviä ei sen sijaan ole yksityiskohtaisesti määritelty vaan ne määräytyvät taloyhtiön laadun ja laajuuden, alan yleisen käytännön sekä voimassa olevan isännöitsijäsopimuksen mukaan.

Isännöitsijällä on itsenäinen toimivalta päättää yhtiön juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Tehtävät eivät kuitenkaan saa olla yhtiön koko ja toiminta huomioiden epätavallisia tai laajakantoisia taikka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiölle olennaista haittaa. Isännöitsijällä on myös oikeus osallistua taloyhtiön hallituksen kokouksiin ja yhtiökokouksiin.

ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVIÄ:

 • laskujen maksu ja taloustilanteen seuranta
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • vastikevalvonta ja perintä
 • rahoituksen ja lainojen hoito
 • osakasluettelon ja huoneistokohtaisen korjausrekisterin ylläpito
 • taloyhtiön hallituksen kokousten valmistelu, kokouksiin osallistuminen sekä pöytäkirjojen kirjoittaminen
 • yhtiökokousvalmistelut ja yhtiökokousmateriaali osakkaille
 • toimintakertomus ja talousarvio
 • päätösten toimeenpano
 • viranomaisilmoitukset
 • kiinteistön kunnossapitoon liittyvät tehtävät
 • korjaushankkeiden ja urakoiden kilpailuttaminen
 • palveluntuottajien kilpailuttaminen ja sopimushallinta.

Isännöitsijän vastuulle kuuluvat tehtävät jakautuvat isännöitsijätoimistossa useiden henkilöiden kesken.

Ota yhteyttä:

ASIAKASPALVELU: saunavuorot, autopaikat ja avaintilaukset
KIRJANPITÄJÄ:  vastikkeet ja lainaosuuskyselyt
KIINTEISTÖSIHTEERI:  isännöitsijäntodistukset, muuttoilmoitukset ja osakeluettelomerkinnät
ISÄNNÖITSIJÄ: hallinnolliset asiat, muutostyöilmoitukset ja vakavat kunnossapitoon liittyvät ongelmat, kuten vesivahingot
TEKNINEN ISÄNNÖITSIJÄ: remonttien valvonta ja ohjeistus
HUOLTO: Taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat vikailmoitukset tehdään suoraan taloyhtiön kiinteistöhuoltoon. Myös äkillisistä välitöntä toimenpidettä vaativista vahinkotilanteista ilmoitus huollon päivystysnumeroon. Isännöitsijä tarvitsee tiedon esim. vesivahingosta vakuutusta varten ja ilmoituksen voi tehdä seuraavana arkipäivänä.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto