Viimeisimmät uutiset

Osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa

Jokaisella osakeluetteloon merkityllä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa päätetään taloyhtiön tärkeimmistä asioista.

Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää asioista, jotka sille asunto-osakeyhtiölain nojalla kuuluvat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös muista asioista.

Jokaisella osakkeenomistajalla ja hänen avustajallaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Oikeutta voi käyttää myös valtuutetun välityksellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä, tehdä muutosehdotuksia, ehdottaa esityksen hylkäämistä tai kannattaa tehtyjä esityksiä.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät yhtiön kannalta kaikkein tärkeimmistä asioista, kuten yhtiövastikkeesta, talousarviosta, merkittävistä korjauksista ja niiden rahoittamisesta. Käytännössä kaikesta, joka vaikuttaa omaan asumiseen, kustannuksiin, viihtyvyyteen ja viime kädessä omaisuuden arvoon.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle myös hallituksen, jonka tärkeä tehtävä on pitää huolta kaikkien omaisuudesta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vain kokouskutsussa mainituista sioista voidaan päättää. Osakkaat voivat vaatia myös ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista asian niin vaatiessa.

Vain osallistumalla voi vaikuttaa. Yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat päteviä riippumatta siitä, onko itse ollut mukana päätöksiä tekemässä.

Lue lisää aiheesta:

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto